ในหลวงตรัสขอบคุณประชาชนถวายดอกไม้ให้เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ รพ.จุฬาจัดที่ถวายพระพร (คลิป)

ในหลวงตรัสขอบคุณประชาชนถวายดอกไม้ให้เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ รพ.จุฬาจัดที่ถวายพระพร (คลิป)


วันที่ 15 ธ.ค. 65 สำนักพระราชวัง เผยแพร่แถลงการณ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงพระประชวร ความว่า “เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 18.20 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงทำการฝึกสุนัขทรงเลี้ยงที่จะเข้าแข่งขันสุนัขใช้งานตามมาตรฐานสากลในรายการ Thailand Working Dog Championship by Royal Thai Army 2022 ระหว่างวันที่ 10-19 ธันวาคม 2565 ณ สนามฝึก กองพันสุนัขทหาร อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ในระหว่างที่ทรงทำการฝึก ทรงมีพระอาการ ประชวรหมดพระสติ ด้วยพระอาการทางพระหทัย คณะแพทย์ประจำพระองค์จึงได้เชิญเสด็จพระราชดำเนินไปปฐมพยาบาล ณ โรงพยาบาลปากช่องนานา พระอาการประชวรคงที่ในระดับหนึ่ง จากนั้นได้เชิญเสด็จประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเข้ารับการรักษาพระองค์ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยเพื่อถวายการตรวจพระวรกายอย่างละเอียด และประทับรักษาพระองค์ต่อไป จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ทั้งนี้ สภากาชาดไทยเปิดลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2565 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ชั้น 1 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ไม่เว้นวันหยุดราชการ


ผู้สื่อข่าวรายงาน ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย บริเวณอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ เจ้าหน้าที่กำลังจัดโต๊ะเพื่อให้ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร ร่วมส่งกำลังใจให้กับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ตั้งแต่วันที่ 16 ธ.ค. ตั้งแต่เวลา 08.00–16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ต่อมาเวลา 14.43 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออกจากอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ เพื่อจะมาประทับรถยนต์พระที่นั่ง ทั้งนี้ นายจิรวัฒน์ เปรมอุดมกิจ หนึ่งในประชาชนที่เดินทางมายังโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กล่าวว่า เมื่อทั้งสองพระองค์เห็นประชาชนที่มารอฟังข่าวพระอาการประชวร ทรงพระดำเนินและมีพระราชปฏิสันถารกับประชาชน


ม.จ.จุลเจิม ยุคล ได้โพสต์เฟซบุ๊ก “#แถลงการณ์สำนักพระราชวัง เรื่อง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงพระประชวร ม.จ. จุลเจิม ยุคล” และอีกหนึ่งโพสต์ “โรงพยาบาล จุฬาลงกรณ์ จะเปิดให้ประชาชนเข้าลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม ระหว่างเวลา 08.00-16.00 น. ที่ชั้น 1 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ ม.จ. จุลเจิม ยุคล”


นายอินทพร จั่นเอี่ยม รองผอ. รักษาราชการแทนผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และเลขาธิการมหาเถรสมาคม ออกประกาศสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม เรื่องให้คณะสงฆ์ทุกวัดเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

ระบุว่า ตามที่สำนักพระราชวัง ออกแถลงการณ์ลงวันที่ 15 ธ.ค.2565 เรื่อง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงพระประชวร ความทราบแล้วนั้น
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ประธานกรรมการมหาเถรสมาคม ทรงมีพระบัญชาโปรดให้สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม แจ้งวัดทุกวัดทั่วราชอาณาจักร และวัดไทยในต่างประเทศ ให้คณะสงฆ์ พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชน ร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายเป็นพิเศษ ต่อจากการสวดมนต์ทำวัตรเช้าและทำวัตรเย็น เพื่อถวายพระพรชัยแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดาเป็นประจำทุกวัน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 15 ธ.ค.2565

นายจิรวัฒน์ เปรมอุดมกิจ แอดมินเพจโบราณนานมา หนึ่งในประชาชนที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จฯ กล่าวว่าเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี ทอดพระเนตรเห็นประชาชนที่มาเฝ้ารับเสด็จ ทรงพระดำเนินมาหาและมีพระราชปฏิสันถารกับประชาชน ตนกราบทูลกับพระองค์ว่าประชาชนมาถวายกำลังใจ และทูลเกล้าฯ ถวายดอกไม้ที่เตรียมมาจากบ้าน พระราชินีทรงรับดอกไม้ที่ทูลเกล้าฯ ถวาย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รับสั่งว่าจะนำไปพระราชทานให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา จากนั้นเสด็จฯ ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับ