จังหวัดที่มีอาณาเขตติดต่อกับเพื่อนบ้านข้างเคียงมากที่สุดของไทย

จังหวัดในประเทศไทยของเราทั้ง 77 จังหวัด
ที่ล้วนมีเอกลักษณ์ ความแตกต่าง จุดเด่น และเรื่องราวที่น่าสนใจ
เป็นของตัวเอง บางจังหวัดอาจจะขึ้นชื่อเรื่องการเป็นศูนย์กลาง
ทางเศรษฐกิจ การลงทุน การท่องเที่ยว การศึกษา อาจจะมีประชากรมาก
หรือมีพื้นที่กว้างใหญ่ แต่วันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกับอีกสถิติที่น่าสนใจ
ของ 2 จังหวัด ที่ได้ครองตำแหน่งเป็น ‘จังหวัดที่มีเพื่อนบ้านมากที่สุด’
หรือ เป็นจังหวัดที่มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดไกล้เคียงมากที่สุด
จังหวัดแรก คือ ‘จังหวัดขอนแก่น’
ขอนแก่นเป็นจังหวัดขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ใจกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ขอนแก่นเป็นจังหวัดเก่าแก่ที่มีประวัติยาวนาน นับเป็นจังหวัดศูนย์กลาง
ทั้งทางเศรษฐกิจ การศึกษา และการท่องเที่ยวของภูมิภาค
ขอนแก่นมีพื้นที่ 10,885 ตารางกิโลเมตร (มากเป็นอันดับที่ 15 ของประเทศ)
มีประชากรราวๆ 1.79 ล้านคน (มากที่สุดเป็นอันดับที่ 3)
อ่านต่อได้ที่ https://board.postjung.com/1485252


และเป็นหนึ่งในสองจังหวัดของไทย
ที่มีพื้นที่ติดกับจังหวัดอื่นมากที่สุดถึง 9 จังหวัด ได้แก่
– จังหวัดเลย หนองบัวลำภู และอุดรธานี ทางทิศเหนือ
– จังหวัดนครราชสีมา และบุรีรัมย์ ทางทิศใต้
– จังหวัดกาฬสินธุ์ และมหาสารคาม ทางทิศตะวันออก
– ส่วนทางทิศตะวันตก ติดกับจังหวัดชัยภูมิ และเพชรบูรณ์
อ่านต่อได้ที่ https://board.postjung.com/1485252

อีกหนึ่งจังหวัด คือ ‘จังหวัดตาก’
จังหวัดตากเป็นจังหวัดขนาดใหญ่ที่อยู่ทางภาคตะวันตกของไทย
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงและมีป่าไม้อุดมสมบูรณ์มาก
มีแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังมากมาย ตากมีพื้นที่มากเป็นอันดับ 4 ของประเทศ
(16,406 ตารางกิโลเมตร) และมีพื้นที่ติดต่อกับอีก 9 จังหวัด
(ยังไม่รวมที่มีพื้นที่ติดต่อกับประเทศเมียนมาร์)
อ่านต่อได้ที่ https://board.postjung.com/1485252


จังหวัดที่มีพื้นที่ติดต่อกันทั้งหมด ได้แก่
– จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำพูน และลำปาง ทางทิศเหนือ
– ฝั่งทางทิศตะวันออก ติดกับจังหวัดสุโขทัย
กำแพงเพชร นครสวรรค์ และอุทัยธานี
ทิศใต้ ติดกับจังหวัดกาญจนบุรี นอกจากนี้ ฝั่งตะวันตกทั้งหมด
ของจังหวัดตาก เป็นพื้นที่ชายแดนที่ติดกับรัฐกะเหรี่ยงของประเทศเมียนมาร์

เนื้อหาโดย: origin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *