20สถานที่เที่ยว จังหวัดเชียงใหม่

20 สถานที่ท่องเที่ยวในเชียงใหม่
1. **วัดพระสิงห์ (วัดแจ้งเสน)**
– ความเป็นมา: สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 1928 เป็นวัดที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม
– ที่อยู่: ถนนราชดำเนิน ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง เชียงใหม่
2. **วัดเจดีย์ลับพระประธาน**
– ความเป็นมา: สร้างในปี พ.ศ. 1383 โดยความหลวงพ่อมงคลธรรมนูญ ระหว่างรัชสมัยพระเจ้าเมืองกลาง
– ที่อยู่: ถนนราชเทวี ตำบลช้างม่อย อำเภอเมือง เชียงใหม่
3. **วัดดอยสุเทพ**
– ความเป็นมา: สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 1927 เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนเนินเขาดอยสุเทพ
– ที่อยู่: ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง เชียงใหม่
4. **วัดพระธาตุดอยคำ**
– ความเป็นมา: สร้างขึ้นในสมัยพระนางจามเทวี ค.ศ. 1306 เป็นวัดที่อุทยานธรรมชาติ
– ที่อยู่: ถนนพระธาตุ ตำบลดอยคำ อำเภอแม่ริม เชียงใหม่
5. **ถนนคนเดินช้างคลองแสนแสบ**
– ความเป็นมา: เดิมเป็นท้องถนนค้าและทางเดินของช้างคลองแสนแสบ
– ที่อยู่: ถนนคลองแสนแสบ ตำบลช้างคลอง อำเภอเมือง เชียงใหม่
… และยังมีสถานที่อื่นๆ อีกมากมายที่คุณสามารถสำรวจและเรียนรู้ประวัติศาสตร์ได้ในเชียงใหม่!
6. **ตลาดช้างเผือก**
– ความเป็นมา: ตลาดนัดเก่าแก่ที่จัดขึ้นตั้งแต่สมัยเชียงใหม่เดิม
– ที่อยู่: ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง เชียงใหม่
7. **ตลาดวโรรส**
– ความเป็นมา: ตลาดร่มรื่นที่ค้าของเชียงใหม่และชาวบ้านรอบๆ รวมตัวกันมาหลายร้อยปี
– ที่อยู่: ถนนท่าแพ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่
8. **ย่านนิมมานเหมินทร์**
– ความเป็นมา: เดิมเป็นย่านค้าแห่งชาติชนเผ่าจีนที่มีประวัติความยาวนาน
– ที่อยู่: ถนนนิมมานเหมินทร์ ตำบลช้างม่อย อำเภอเมือง เชียงใหม่
9. **ถนนคนเดินชมช้าง**
– ความเป็นมา: ถนนคนเดินที่มีร้านค้าและร้านอาหารตามข้างทาง
– ที่อยู่: ถนนราชดำเนิน ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง เชียงใหม่
10. **หน้าผากพงศ์**
– ความเป็นมา: ปรากฏการณ์ธรรมชาติที่สะท้อนให้เห็นรูปหน้าพงศ์บนผาหิน
– ที่อยู่: ตำบลแม่ป้าน้อย อำเภอเมือง เชียงใหม่
11. **บ้านดาราศรี**
– ความเป็นมา: บ้านเก่าแก่ที่เป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวของเชียงใหม่
– ที่อยู่: ถนนวัวลาย ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง เชียงใหม่
12. **ไร่ชาดำหลิมแป่ง**
– ความเป็นมา: ไร่ชาที่สร้างจากความพยายามของชาวสันป่าตองในการปลูกชาดำ
– ที่อยู่: หมู่ที่ 2 บ้านแม่อาย ตำบลแม่แอม อำเภอเมือง เชียงใหม่
13. **สวนดอยกลาง**
– ความเป็นมา: สวนที่มีพืชสวยงามและมุมมองที่สวยงามของเมืองเชียงใหม่
– ที่อยู่: ถนนหายยา ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่
14. **แม่แจ่ม**
– ความเป็นมา: สถานที่สำหรับการเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
– ที่อยู่: ตำบลแม่แจ่ม อำเภอเมือง เชียงใหม่
15. **น้ำตกห้วยเส็ง**
– ความเป็นมา: น้ำตกที่สวยงามอยู่ในอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
– ที่อยู่: ถนนดอยอินทนนท์ ตำบลห้วยเส็ง อำเภอจอมทอง เชียงใหม่
16. **สวนสัตว์เชียงใหม่**
– ความเป็นมา: สวนสัตว์ที่มีสัตว์จำพวกหลากหลายที่เหมาะสำหรับครอบครัว
– ที่อยู่: หมู่ที่ 6 ตำบลดอนแก้ว
อำเภอหางดง เชียงใหม่
17. **อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์**
– ความเป็นมา: อุทยานที่ครอบคลุมเขตดอยอินทนนท์ ภูเขาสูงสุดในประเทศไทย
– ที่อยู่: ถนนดอยอินทนนท์ ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง เชียงใหม่
18. **วัดสวนดอก**
– ความเป็นมา: วัดที่มีสวนดอกไม้สวยงาม และเปิดให้เที่ยวชมในช่วงเวลาที่เหมาะสม
– ที่อยู่: ถนนหน้าพระธาตุ ตำบลดอยคำ อำเภอแม่ริม เชียงใหม่
19. **หาดใหญ่**
– ความเป็นมา: หาดน้ำแร่ที่เป็นจุดเด่นของเชียงใหม่ในช่วงยุคสุโขทัย
– ที่อยู่: หาดใหญ่ ตำบลแม่ปาน อำเภอเมือง เชียงใหม่
20. **บ้านโป่งน้ำริมไทร**
– ความเป็นมา: บ้านเก่าที่จะได้เรียนรู้ถึงวิถีชีวิตของชาวไทรในอดีต
– ที่อยู่: ตำบลบ้านโป่ง อำเภอจอมทอง เชียงใหม่
เนื้อหาโดย: เล่าดีดี
อ่านต่อได้ที่ https://board.postjung.com/1487473

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *