บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนกันยายน 2566 ใครมีสิทธิรับเงิน 1,500 บาท

สำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน คนผ่านอุทธรณ์ ยืนยันตัวตนระหว่างวันที่ 27 ก.ค.-26 ส.ค. 66 รับวงเงินย้อนหลังรวม 1,500 บาท สำหรับซื้อของจากร้านธงฟ้า เริ่มรับเงินตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 66 เป็นต้นไป โดยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนกันยายน 2566 ที่กระทรวงการคลังจะโอนเงินเข้าบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดให้สำหรับผู้ที่ยืนยันตัวตนตั้งแต่วันที่ 27 มิ.ย. 66 เป็นต้นไป ซึ่งบัตรคนจน เดือนกันยายน 2566 จะไม่ได้รับวงเงินย้อนหลังแต่อย่างใด ยกเว้นจะเป็นกลุ่มผู้ที่ยื่นอุทธรณ์และผ่านการพิจารณา ส่วนวงเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนกันยายน 2566 มีวงเงินเข้ากระเป๋าดังต่อไปนี้

วันที่ 1 กันยายน 2566

– วงเงินซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค ได้คนละ 300 บาทต่อเดือน

– วงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ 750 บาทต่อเดือน

– วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 80 บาทต่อ 3 เดือน

วันที่ 20 กันยายน 2566

– เงินช่วยเหลือผู้พิการ 200 บาท โดยจะต้องเป็นผู้พิการที่อายุ 18 ปีขึ้นไป มีบัตรประจำตัวผู้พิการ และได้รับสิทธิสวัสดิการรอบใหม่ โดยต้องยืนยันตัวตนกับธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ก่อนจึงจะได้รับสิทธิ ซึ่งจะแบ่งจ่ายดังนี้

— 800 บาท : โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารเหมือนเดิม ทุกวันที่ 10 ของเดือน เงินเพิ่มเติมอีก

— 200 บาท : โอนเงินทุกวันที่ 20 ของเดือน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก

ส่วนลดค่าไฟฟ้า จำนวน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

– ลงทะเบียนขอรับสิทธิค่าไฟฟ้าฟรีตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค. 66 เป็นต้นไป โดยต้องเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าตามเงื่อนไขดังนี้

— ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือน ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน จะได้รับสิทธิค่าไฟฟ้าฟรีตามมาตรการที่มีอยู่ในปัจจุบัน

— ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วยต่อเดือน แต่ไม่เกิน 315 บาท จะได้รับการสนับสนุนค่าไฟฟ้าในวงเงินไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

ส่วนลดค่าน้ำประปา จำนวน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

– ลงทะเบียนขอรับสิทธิค่าน้ำประปาฟรีตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป โดยต้องเป็นผู้ใช้น้ำประปาตามเงื่อนไขดังนี้

— กรณีใช้น้ำประปา เกิน 100 บาท แต่ไม่เกิน 315 บาท จะได้รับการสนับสนุนในวงเงิน 100 บาท โดยส่วนเกินต้องชำระเอง

— กรณีใช้น้ำประปา เกิน 315 บาท ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะต้องเป็นผู้จ่ายค่าประปาเองทั้งหมด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *