ศาลสั่งจำคุก 90 ปี พนักงานราชการ ปลอมลายเซ็น ผอ. ชดใช้ค่าเสียหายอีกอื้อ

วันที่ 29 สิงหาคม 2566 นายโกศลวัฒน์ อินทุจันทร์ยง รองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด เปิดเผยว่าศาลอาญาคดีทุจริตเเละประพฤติมิชอบภาค 9 จังหวัดสงขลา อ่านคำพิพากษา พนักงานอัยการ สำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค 9 ยื่นฟ้อง นางจิรนันท์ (สงวนนามสกุล) หรือ นางเมษยา (สงวนนามสกุล) หรือ นางเมธาวี (สงวนนามสกุล) เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 4 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปัตตานี กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม

โดยมี นายมโหสถ รามรังสฤษฎ์ ผู้อำนวยการเป็นผู้เสียหาย มีอำนาจลงรายมือชื่อสั่งจ่ายเช็กของผู้เสียหายร่วมกับจำเลย และจำเลยมีหน้าที่ครอบครองดูเเลรักษา เช็กและเงินงบประมาณตามเช็กของผู้เสียหายตามกฎหมาย ระเบียบ และคำสั่งของทางราชการ เมื่อระหว่างวันที่ 18 มี.ค.47-27 เม.ย.49

พิเคราะห์แล้ว ขณะเกิดเหตุจำเลยดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 4สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปัตตานี กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม มีอำนาจหน้าที่ในการเบิกจ่ายเงินและสั่งจ่ายเช็ก ของผู้เสียหาย ตามระเบียบและข้อกำหนดที่ผู้เสียหายได้ทำไว้แก่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

พยานหลักฐานของโจทก์ที่ไต่สวนมารับฟังได้โดยปราศจากข้อสงสัยว่า จำเลยเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ทำ จัดการหรือรักษาทรัพย์ใด เบียดบังทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือ เป็นของผู้อื่นโดยทุจริตหรือโดยทุจริตยอมให้ผู้อื่นเอาทรัพย์นั้นเสีย ด้วยวิธีการออกเช็คของผู้เสียหาย ปลอมลายมือชื่อนายมโหสถและร่วมลงลายมือชื่อของจำเลยในเช็กธนาคารดังกล่าวของผู้เสียหาย

จากนั้นนำเช็กไปเบิกถอนเงินออกจากบัญชีเงินฝาก หลายกรรมต่างกัน (รวม18กรรม) รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 2,805,391 บาท

ศาลพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147 (เดิม) การกระทำของจำเลยเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไป ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91จำคุกกระทงละ 5ปี รวม 18กระทง เป็นจำคุก 90ปี เมื่อรวมโทษทุกกระทงแล้วคงจำคุก 50ปี

ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91(3) ให้จำเลยคืนเงิน 2,244,313 บาท แก่สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปัตตานี กรมบังคับคดีกระทรวงยุติธรรมผู้เสียหาย

เรียบเรียง siamnews

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *