‘สนามมวย​ลุมพีนี’ ปลื้ม 2 มิส​แกรนด์ ดัน ซอฟต์ พาวเวอร์ มวยไทย

‘สนามมวย​ลุมพีนี’ ต้อนรับ​ 2 มิส​แกรนด์​ สวยดุ ฟาดแข้ง ดัน ซอฟต์ พาวเวอร์ มวยไทย หนุน​ โครงการ​ THAI​ 5​F​ SOFT​ POWER

วันที่​ 12 ก.ย. 66 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สนามมวย​ลุมพีนี ​ให้การ​ต้อนรับ​ มิส​แกรนด์​กรุงเทพ​มหานคร ​และ​มิส​แกรนด์​สระบุรี​ ใน​โอกาส​ที่มา​จัดกิจกรรม​สนับสนุน​ ส่งเสริม​ และ​เผยแพร่​โครงการ​ THAI​ 5​F​ SOFT​ POWER​

ตามที่รัฐบาล ได้มีนโยบายผลักดัน ซอฟต์ พาวเวอร์ ความเป็นไทย โดยเฉพาะอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ที่มีศักยภาพ 5F ได้แก่ F-Food อาหาร, F-Film ภาพยนตร์และวีดิทัศน์, F-Fashion การออกแบบแฟชั่นไทย, F-Fighting ศิลปะการป้องกันตัวแบบไทย และ F-Festival เทศกาลประเพณีไทย สู่ระดับโลกเพื่อช่วยสร้างรายได้และภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ประเทศ


กระทรวงวัฒนธรรม ได้ปรับบทบาทจากกระทรวงสังคม สู่กระทรวงสังคมกึ่งเศรษฐกิจ มีเป้าหมายการขับเคลื่อนงานด้านศิลปะวัฒนธรรม และศาสนา ถือเป็นการรีสตาร์ทประเทศไทย โดยการขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจด้วยวัฒนธรรม ตามนโยบาย เปลี่ยนฉากทัศน์วัฒนธรรมสู่ก้าวที่มั่นคงและยั่งยืน ส่งผลให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชนและประเทศชาติ ทั้งมิติทางสังคมและเศรษฐกิจ


สำหรับโครงการ THAI 5F SOFT POWER เป็นหนึ่งในแผนการดำเนินงานขับเคลื่อน มุ่งให้ทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานรัฐ เอกชน เครือข่ายวัฒนธรรม ชุมชนและประชาชนให้ความสำคัญ ร่วมมือกันนำวัฒนธรรมมาพัฒนาประเทศในทุกมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเศรษฐกิจ การค้า รวมทั้งสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้ไทยเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยว อีกทั้งการสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมที่สำคัญและทรงอิทธิพลของโลก”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *